e-loket voor wespen-storm-wateroverlast

brandweerzonecentrum

volg ons op facebook

actueel wagenpark

vroegere voertuigen

kazerne in stadionlaan

175 jaarbrandweer 1824-1999

aanwerving

nuttigetips

contactpagina

leden inlogpagina

 

Brandweerpost Deinze

Vuur en water, al eeuwen vriend en vijand van de mens.

De brandweer heeft reeds honderden jaren gepoogd om zowel het vuur als het water te bedwingen, vroeger met primitieve middelen zoals lederen emmers, stoombrandspuiten, vandaag met ultra modern, door computer ontwikkelde en gestuurde materialen.

 

Ongeveer 18000 mensen, beroeps en vrijwilliger, van de 34 hulpverleningszones zetten zich 24/7 voor uw veiligheid in. De brandweer helpt in alle mogelijke omstandigheden waarbij mensen, dieren of het milieu in gevaar verkeren of goederen bedreigd zijn. De taken zijn dus heel uitlopend, in geval van ramp staat de brandweer in voor de hulpoperaties.

Bel enkel naar 112 als er nood is aan redding of sprake is van een levensbedreigende situatie.

 

De taken van de brandweer omvatten onder andere :

-brandbestrijding
-ambulancedienst voor spoedgevallen
-bevrijden van geknelde personen bij verkeersongevallen, arbeidsongevallen, ...
-openbare weg vrijmaken na ongeval
-bijstand bij overstromingen, explosies, instortingen, ...
-helpen bij diverse kleinere problemen zoals mensen opgesloten in geblokkeerde liften, bijstand met mankracht aan ziekenwagen, ...

De brandweer helpt u graag, maar het kan niet altijd gratis…
De wettelijke opdrachten van de brandweer, zoals het blussen van een brand of het bevrijden van een slachtoffer uit een voertuig, zijn in principe gratis. Daar betaal je immers belastingen voor. Voor bepaalde andere tussenkomsten, zoals het verdelgen van een wespennest of het opruimen van het wegdek na een ongeval, wordt er wel een factuur opgemaakt.

Via de website van de zone kan je de tarieven bekijken.

Brandweerpost Stadionlaan in Deinze